Svenska Mässan Gothia Towers

 

Filmkoncept och produktion
Varumärkeshierarki
Hållbarhetskommunikation
Innehåll hållbarhet

Svenska Mässan Gothia Towers är en av Europas största integrerade mötesplatser. Med sitt läge mitt i centrala Göteborg erbjuder de helhetsupplevelser i form av kongresser, mässor, konferenser samt hotellvistelser och flera restauranger.

Make har arbetat tillsammans med stiftelsen i en rad olika projekt – alltifrån att ta producera jubileumsfilm, varumärkeshierarki till hållbarhetskommunikation.

Svenska Mässan Gothia Towers är en koncern med Svenska Mässan som stiftelse och Gothia Towers som hotellvarumärke.

Tillsammans med företaget arbetade Make fram strategi och taktik för hur och när de olika varumärkena skulle användas. Fokuset var att bidra en bättre helhetsupplevelse för kunderna.

Läge för en bättre värld är Svenska Mässan Gothia Towers kommunikationskoncept för hållbarhet.

Make producerade sju filmer för att stödja hållbarhetskommunikationen och bidra till förståelse för företagets olika fokusområden.