Radisson Scandinavia Göteborg

Konceptutveckling
Visuell identitet
Foto
Design

Radisson Scandinavia i Göteborg har genomgått en omfattande renovering . Som ett led i detta arbete skapades en helt ny restaurangprodukt samt uppdatering av den befintliga hotellrestaurangen.

Make fick i uppdrag att ta fram konceptet till den nya restaurangen samt uppdatera namnet och identiteten på den befintliga. Resultatet är Noot – Nordik Kitchen samt Atrium Bar & Restaurang.

Radisson Scandinavias hotellrestaurang är som ett stort vardagsrum för hotellets gäster. Dock saknade produkten en egen identitet som attraherade kunder utanför hotellet. Vi baserade den visuella idén på höjdkänslan i restaurangen.